Fanatics '71

work hard, play hard

Contributie

Algemeen

Het verenigingsjaar van Fanatics ’71 loopt van 1 Juli t/m 30 Juni. De algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met de volgende tarieven voor het seizoen 2018/2019. Deze bedragen zijn inclusief de Bondscontributie:

Contributie 2018/2019 (bedragen ongewijzigd t.o.v. 2017/2018)
Senioren / Under 22 € 280,=
Under 20 € 250,=
Under 18 € 250,=
Under 16 € 235,=
Under 14 € 220,=
Under 8/ Under 10/ Under 12 € 190,=
Recreanten € 200,=
Niet spelende leden € 0,=
   
Instroom € 190,=

Als beginnend basketballer is het fijner voor jou en voor ons als je eerst de fijne kneepjes van het vak leert. Dat kom je in de instroomgroep. We houden je dan goed in de gaten en wanneer het zover is, dan vragen wij je of je mee wilt doen met wedstrijden.

De contributie wordt in 2 gelijke termijnen geïnd via automatische incasso, de eerste termijn rond 25 oktober en de tweede termijn rond 25 april.

Lid worden van Fanatics’71, betekent automatisch ook lid worden van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Fanatics’71 zorgt voor de aanmelding bij de NBB en de betaling van het lidmaatschap bij de NBB.

Proeftrainingen

Weet je nog niet helemaal zeker of basketballen bij de Fanatics iets voor jou is, dan bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend (maximaal) 2 proeftrainingen te volgen. Via het contactformulier kun je je aanmelden voor de proeftrainingen.

Stichting Leergeld

Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij kunnen kijken of het mogelijk is om financiële ondersteuning te bieden voor een lidmaatschap bij Fanatics ’71.  Kijk voor meer informatie op: https://www.leergeld.nl/roermondeo/.

Aanmeldingen

Onder het kopje Formulieren Downloads staat het aanmeldingsformulier. Formulieren zijn ook in de sporthal aanwezig. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de ledenadministratie, of bij één van de andere aanwezige bestuursleden. Bij het inleveren van het formulier moet éénmalig € 10,= inschrijfkosten worden voldaan. Ook is een recente pasfoto nodig voor het aanmaken van de spelerspas (de pasfoto krijgt u daarna weer terug).

Nieuwe leden die zich vóór doch uiterlijk 31 januari aanmelden, betalen de contributie voor een geheel jaar. Nieuwe leden die zich ná 31 januari aanmelden betalen naast het volledige NBB lidmaatschapsbedrag enkel de contributie over het 2e halfjaar.

Afmeldingen


Terugtrekken van het lidmaatschap is alleen mogelijk vóór 1 juli of vóór 15 november. Men dient zich schriftelijk of via mail af te melden bij de ledenadministratie. Bij afmelding vóór 1 juli zal geen contributie voor het nieuwe seizoen worden geïnd. Bij afmelding vóór 15 november zal vanaf februari geen contributie worden geïnd. Zie hiervoor ook het huishoudelijk reglement op de website. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie incasso stopgezet.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met het bestuur!