Fanatics'71 - Basketbal voor iedereen, altijd & overal

Contributie

Tijd is Geld, Vrije tijd is goud

CONTRIBUTIE  2019/2020

Senioren / Under 22
€ 280,=

Under 20
€ 250,=

Under 18
€ 250,=

Under 16
€ 235,=

Under 14
€ 220,=

Under 8/ Under 10/ Under 12
€ 190,=

Recreanten
€ 200,=

Niet spelende leden
€ 0,=

Instroom*
€ 190,=

Het verenigingsjaar van Fanatics ’71 loopt van 1 juli t/m 30 juni. De Algemene Ledenvergadering is begin oktober 2019 akkoord gegaan met de volgende tarieven voor het seizoen 2019/2020. Deze  bedragen zijn inclusief de Bondscontributie:
(Als vereniging betalen wij per lid contributie aan de NBB (Nederlandse Basketbal Bond). Daarmee zijn we verzekerd voor ongevallen en letsel. Tevens stelt het de Bond in staat basketbal te organiseren in Nederland.)

* Als beginnend basketballer is het fijner voor jou en voor ons, als je eerst de fijne kneepjes van het vak leert. Daarvoor hebben we de instroomgroep. We houden je dan goed in de gaten en wanneer het zover is, dan vragen wij of je mee wilt doen met wedstrijden.

De contributie wordt in 2 gelijke termijnen geïnd via automatische incasso. De eerste termijn is rond 25 oktober en de tweede termijn rond 25 februari van elk jaar. Lid worden van Fanatics ’71, betekent automatisch ook lid worden van de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Fanatics ’71 zorgt voor de aanmelding bij de NBB en voor de betaling van het lidmaatschap bij de NBB.

Proeftrainingen

Weet je nog niet helemaal zeker of basketballen bij de Fanatics iets voor jou is, dan bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend (maximaal) 2 proeftrainingen te volgen. We heten je van harte welkom! Via het contactformulier hier op de website, kun je je aanmelden voor deze proeftrainingen.

Financiële ondersteuning door Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld is er ook in Roermond en wil deze kinderen mee laten doen! Zij kunnen, samen met u, kijken of het mogelijk is om financiële ondersteuning te bieden voor een lidmaatschap van uw kind bij Fanatics ’71.  Met hun financiële hulp wordt basketbal spelen in Roermond voor elk kind mogelijk gemaakt. Kijk voor meer informatie op: https://www.leergeld.nl/roermondeo/.  Het motto van Stichting Leergeld is:

“Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen”

Aanmeldingen

Op de pagina “Formulieren Downloads” van deze website, staat het aanmeldingsformulier. Deze formulieren zijn ook in de sporthal aanwezig. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de Ledenadministratie of (tijdens trainingen of wedstrijden) bij één van de andere aanwezige Bestuursleden in de sporthal. Bij het inleveren van het formulier moet éénmalig € 10,= inschrijfkosten worden voldaan. Ook is een recente pasfoto nodig voor het aanmaken van de spelerspas (de pasfoto krijgt u na het aanmaken van de spelerspas weer terug).

Nieuwe leden die zich vóór, doch uiterlijk 31 januari aanmelden, betalen de contributie voor een heel jaar. Nieuwe leden die zich ná 31 januari aanmelden betalen naast het volledige NBB Lidmaatschapsbedrag, enkel de contributie voor de 2e seizoenshelft.

Afmeldingen

Terugtrekken van het lidmaatschap is mogelijk vóór 1 juli of vóór 15 november. Afmelding moet schriftelijk (kan ook via de mail) bij de ledenadministratie. Bij afmelding vóór 1 juli zal geen contributie voor het nieuwe seizoen worden geïnd. Bij afmelding vóór 15 november, is vanaf februari daaropvolgend geen contributie meer verschuldigd. Zie hiervoor ook het huishoudelijk reglement op de website. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie-incasso door ons stopgezet.

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met het Bestuur!

Sluit Menu