Fanatics'71 - Basketbal voor iedereen, altijd & overal

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) voor onze vereniging.

Bij onze vereniging Fanatics ’ 71, vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Soms komt het helaas voor dat het gedrag van een ander/anderen binnen de vereniging te ver gaat en dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. Wanneer een ander jou lastigvalt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, is het belangrijk om er met iemand over te praten. Dat kan met verschillende mensen zoals ouders, een teamgenoot, met je trainer of met een bestuurslid van de vereniging. Binnen de vereniging zullen we er dan alles aan doen om te helpen. Blijf er vooral niet alleen zelf mee rondlopen!

Binnen de vereniging is Ben Vos de vertrouwenscontactpersoon. Hij heeft ervaring opgedaan als VCP voor de vereniging Tracks en is al tientallen jaren betrokken als coach, trainer en bestuurslid voor het basketbal in Limburg.

Ben is als volgt te bereiken:

Ben Vos
bhmvos @ hotmail. com

Tel: +31 6 29 één 30208 (om spam te voorkomen is 1 cijfer in woorden geschreven)

Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten de vereniging, kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon (VCP’s) van de Nederlandse Basketball Bond: Walter Wallé. Dus voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder. De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een  inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid. De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Heb je vragen, vermoedens, meldingen, klachten of een aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen, aarzel dan niet en neem contact op!

Want iedereen moet gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen sporten. Zoals de leus van de NBB luidt: Basketbal voor iedereen, altijd en overal!

Walter is als volgt te bereiken:

Walter Wallé

walter2@quicknet.nl

Tel: 06 2398 twee 568 (om spam te voorkomen is 1 cijfer in woorden geschreven)